You are here:

Aktuelnosti B

Poziv Europskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u suradnji sa Evropskim omladinskim centrima u prvom semestru 2025. godine

Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je Federalnom ministarstvo kulture i sporta poziv Europskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u suradnji sa Europskim omladinskim centrima u prvom semestru 2025. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i “specijalnih…

Ministrica Sanja Vlaisavljević uručila nagradu fra Jozi Radošu Đoki

U Čitluku, 10. 4. 2024. organizovano je svečano proglašenje pobjednika izbora „Hercegovac godine“. Cilj ove, već sada, tradicionalne manifestacije je promovisati Hercegovinu i uspješne stanovnike Hercegovine koji žive u Hercegovini, u Bosni i širom svijeta. Najsvečaniji dio manifestacije je dodjela nagrada za životno djelo, nagrada Stručnog žirija, Organizacijskog odbora, medijskih partnera i konačno, svečano proglašenje…

Fokus grupi prezentovani preliminarni nalazi provedene revizije učinka „Aktivnosti institucija na implementaciji Ciljeva održivog razvoja”

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, shodno ovlaštenjima iz člana 14. Zakona o reviziji institucija u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 22/06), proveo je reviziju učinka „Aktivnosti institucija na implementaciji Ciljeva održivog razvoja”. Cilj revizije bio je ispitati efikasnost nadležnih institucija na osiguranju pretpostavki za implementaciju Ciljeva održivog razvoja, te ostvarenog napretka u njihovoj…

Po prvi put realizovan Sporazum Federalnog ministarstva kulture i sporta i neke visokoškolske ustanove: Potpisan Sporazum o realizaciji stručne i naučne saradnje u oblasti arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja i zaštite spomenika sa Arhitektonskim fakultetom u Sarajevu

Danas je u Federalnom ministarstvu  kulture i sporta upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja i zaštite spomenika Federalnog ministarstva kulture i sporta i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ugovore su u ime Ministarstva potpisali federalna ministrica kulture i sporta, Sanja Vlaisavljević i Robert Stergar, direktor Zavoda za zaštitu spomenika,…