You are here:

Aktuelnosti B

Održano stručno usavršavanje „Pisana komunikacija“

Stručna savjetnica za izdavačku, likovnu, bibliotekarsku i likovnu djelatnost u Federalnom ministarstvu kulture i sporta Tidža Mekić učestvovala je na webinaru „Pisana komunikacija“ u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine 21. marta 2024. godine. Svrha ovog webinara bila je da učesnike poduči pravilnom pisanom izražavanju, odnosno,  jezičnoj, gramatičkoj i sintaksičkoj normi u…

Održano stručno usavršavanje iz oblasti prevencija korupcije “Sistem koordinacije borbe protiv korupcije u BiH”

 Predstavnice Federalnog ministarstva kulture i sporta Sanja Arnautović i Berisa Mehović učestvovale su u programu stručnog usavršavanja iz oblasti prevencija korupcije “Sistem koordinacije borbe protiv korupcije u BiH” koji se održao 22. marta 2024. godine u Sarajevu, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH u saradnji s OSCE Misijom u BiH. Program je bio…

Predstavnica Regionalnog ureda za saradnju mladih RYCO, Sandra Čule, u posjeti Ministarstvu

Ministrica Sanja Vlaisavljević susrela se sa Sandrom Čule, šeficom Ureda za saradnju mladih RYCO u BiH. Na sastanku su u ime Ministarstva, sudjelovali i savjetnica ministrice Anita Vlašić, te pomoćnik u Sektoru za mlade, Adis Salkić. Nakon riječi dobrodošlice, Čule je informisala ministricu o planovima Regionalnog ureda za saradnju mladih RYCO, budući da Bosna i…

Redovni konzervatorski radovi Zavoda za zaštitu spomenika

Konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova na fasadi objekta Prema stručnom mišljenju koje je odobrio Zavod za zaštitu spomenika broj: 07-36-4-2448-1/DŽ.Š. od 9.5.2023.godine za radove tekućeg održavanja ulične fasade stambeno-poslovnog objekta u ulici Safvet-bega Basagića 2 u Sarajevu, stručni tim Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa je u suradnji sa službom…