You are here:

Aktuelnosti B

JAVNA LICITACIJA za prodaju službenog motornog vozila Federalnog ministarstva kulture i sporta

Broj: 06-11-4-1313/24 Z.Č Sarajevo, 28.2.2024.   Na temelju točke II. Odluke o odobravanju prodaje jednog službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva kulture i športa („Službene novine FBiH“, broj 94/23), Povjerenstvo za sprovođenje postupka prodaje službenog motornog vozila objavljuje JAVNU LICITACIJU za prodaju službenog motornog vozila Federalnog ministarstva kulture i športa PREDMET PRODAJE Federalno Ministarstvo kulture i…

Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, Johann Sattler, na radnom sastanku u Federalnom ministarstvu kulture i sporta

U prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta, u skladu sa zaključcima sa inicijalnog sastanka pokretanja inicijative za revitalizaciju Počitelja održanog u decembru 2023. godine, održan je susret najvažnijih i najodgovornijih institucija i osoba, u skladu sa propisanim nadležnostima djelovanja u prostoru nacionalnog spomenika. Današnjem sastanku su, pored Federalnog ministarstva kulture i sporta i federalne upravne…

Poziv Zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeća Evrope za prijavu učesnika za događaj „Povjerenje u sutra“

Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavilo je Federalnom ministarstvu kulture i sporta poziv Zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeća Evrope za prijavu učesnika na događaj „Povjerenje u sutra“ koji će biti održano u Strazburu od 14. do 16. maja 2024. godine u okviru obilježavanja 75. godišnjice Vijeća Evrope i u okviru predsjedavanja Lihtenštajna Vijećem…

Poziv za dostavljanje nominacija za Yamagata Banto nagradu

Ministarstvo civilnih poslova BIH  dostavilo je Federalnom ministarstvu kulture i sporta otvoreni poziv za dostavljanje nominacija za Yamagata Banto međunarodnu nagradu za kulturu, koju dodjeljuje Vlada prefekture Osaka. Nagrada se dodjeljuje autoru čiji je rad doprinio većem međunarodnom razumijevanju i uvažavanju japanske kulture. Ministarstvo civilnih poslova BiH  je o ovom pozivu informiralo Ministarstvo vanjskih poslova…