You are here:

16 veljače, 2024

Poziv za prijavu sudionika na trening “Living Compass 2024”

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je Federalnom ministarstvu kulture i športa Poziv zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeća Europe za prijavu sudionika na trening “LIVING COMPASS 2024”, a koji će biti održan u okviru Programa obrazovanja mladih o ljudskim pravima. Program “LIVING COMPASS 2024” ima cilj dati potporu pružanju kvalitetnog obrazovanja mladih o…

Poziv Europskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u suradnji sa Europskim omladinskim centrima u prvom semestru 2025. godine

Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je Federalnom ministarstvo kulture i sporta poziv Europskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u suradnji sa Europskim omladinskim centrima u prvom semestru 2025. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i “specijalnih…

Ministrica Vlaisavljević uručila nagradu fra Jozi Radošu Đoki

U Čitluku, 10. 4. 2024. organizirano je svečano proglašenje pobjednika izbora „Hercegovac godine“. Cilj ove, već sada, tradicionalne manifestacije jest promovirati Hercegovinu i uspješne žitelje Hercegovine koji žive u Hercegovini, u Bosni i diljem svijeta. Najsvečaniji dio manifestacije je dodjela nagrada za životno djelo, nagrada Stručnog žirija, Organizacijskog odbora, medijskih partnera i konačno, svečano proglašenje…

Fokus grupi prezentirani preliminarni nalazi provedene revizije učinka „Aktivnosti institucija na implementaciji Ciljeva održivog razvoja”

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, shodno ovlaštenjima iz članka 14. Zakona o reviziji institucija u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 22/06), proveo je reviziju učinka „Aktivnosti institucija na implementaciji Ciljeva održivog razvoja”. Cilj revizije bio je ispitati efikasnost nadležnih institucija na osiguranju pretpostavki za implementaciju Ciljeva održivog razvoja, te ostvarenog napretka u njihovoj…