You are here:

Aktuelnosti

Stručni savjetnik za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa i muzejsku djelatnost, Nusret Čolo, sudjelovao na sastanku novog saziva Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog parcijalnog sporazuma Vijeća Europe o uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu

U cilju bolje pomoći državama članicama Proširenog parcijalnog sporazuma o kulturnim rutama Vijeća Europe (EPA) u prikupljanju informacija o implementaciji Programa kulturnih ruta Vijeća Europe,

Više »