You are here:

Zavod za zaštitu spomenika

Zavod za zaštitu spomenika obavlja stručne i druge poslove koji zahtijevaju primjenu stručnih, znanstvenih i kreativnih metoda rada i s njima povezane upravne poslove u oblasti zaštite i uporabe kulturno-povijesnog nasljeđa: istražuje, proučava, dokumentira i obrađuje prikupljene podatke, valorizira i štiti evidentirane objekte kulturno-povijesnog nasljeđa, izrađuje sve propisane i standardizirane programe zaštite i uporabe objekata kulturno-povijesnog nasljeđa, arhivira i čuva dokumentaciju o objektima kulturno-povijesnog nasljeđa, utvrđuje mjere i uvjete  buduće namjene, uporabe i upravljanja objektima kulturno- povijesnog nasljeđa, priprema programe sanacije, konzerviranja, restauracije, rekonstrukcije i rehabilitacije objekata kulturno- povijesnog nasljeđa, provodi nadzor nad realiziranjem programa i projekata zaštite i uporabe objekata kulturno-povijesnog nasljeđa, daje mišljenje na programe i projekte zaštite i uporabe objekata kulturno-povijesnog nasljeđa koje su izradile druge fizičke i pravne osobe, sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa vezanih za zaštitu i uporabu kulturno- povijesnog nasljeđa, obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite i uporabe kulturno-povijesnog nasljeđa utvrđene zakonom i drugim propisima.

 

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Zavoda formiraju se sljedeće osnovne organizacijske jedinice:

Odjel za informacijsko-dokumentacijske i opće poslove

Odjel za znanstveno-istraživački rad

Odjel za operativno-tehničku zaštitu.

 

Ravnatelj Zavoda: Robert Stergar

Telefon: +387 33 254 180

E-mail: zavod@fmks.gov.ba; Robert.Stergar@fmks.gov.ba

 

Viša referentica – tehnička tajnica: Samira Agić

Telefon: +387 33 254 131

Fax Zavoda za zaštitu spomenika: +387 33 254 181

E-mail: Samira.Agic@fmks.gov.ba

 

Odjel za informacijsko-dokumentacijske i opće poslove

 

Stručna suradnica za informacijsko-dokumentacijske poslove: Ornela Rezinovic

Telefon: +387 33 254 175
E-mail: Ornela.Rezinovic@fmks.gov.ba

 

Viša referentica za obradu dokumentacije objekata kulturno-povijesnog nasljeđa: Sakiba Hrustić

Telefon: +387 33 254 169

E-mail: Sakiba.Hrustic@fmks.gova.ba

 

Odjel za znanstveno-istraživački rad

 

Načelnica službe: Azra Lojo – Hajro

Telefon: +387 33 254 165

E-mail: Azra.Lojo.Hajro@fmks.gov.ba

 

Stručna savjetnica za zaštitu pokretnog i nematerijalnog kulturno-povijesnog nasljeđa: Amra Hadžihasanović

Telefon: +387 33 254 182

E-mail: Amra.Hadzihasanovic@fmks.gov.ba

 

Viši referent za tehničko snimanje objekata graditeljskog nasljeđa: Ćamil Kulo

Telefon: +387 33 254 176

E-mail: Camil.Kulo@fmks.gov.ba

 

Odjel za operativno-tehničku zaštitu     

                

Pomoćnik ravnatelja: Azer Aličić

Telefon: +387 33 254 164

E-mail: Azer.Alicic@fmks.gova.ba

 

Stručna savjetnica za graditeljsko i arheološko nasljeđe: Lamija Abdijević

Telefon: +387 33 254  156

E-mail: Lamija.Abdijevic@fmks.gova.ba

 

Stručna savjetnica za graditeljsko i arheološko nasljeđe: Dženana Šaran

Telefon: +387 33 254 164

E-mail: Dzenana.Saran@fmks.gov.ba

 

Stručna savjetnica za graditeljsko i arheološko nasljeđe: Azra Tunović

Telefon: +387 33 254 177

E-mail: Azra.Tunovic@fmks.gov.ba