You are here:

Kabinet ministrice

U Kabinetu ministrice obavljaju se stručni, administrativni i tehnički poslovi i zadaci koji su neposredno vezani za rad ministrice i sekretara Ministarstva, i to: preuzimanje cjelokupne pošte koja je upućena ministrici, sekretaru i Ministarstvu, raspoređivanje preuzete pošte prema uputama ministrice i sekretara, učestvovanje u pripremanju materijala za sjednice Vlade Federacije Bosne i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, priprema prijedloga i mišljenja u vezi sa neposrednim aktivnostima ministrice, odnosno sekretara, briga o ostvarivanju funkcije javnosti rada Ministarstva, obavljanje protokolarnih poslova u vezi sa neposrednim angažovanjem ministrice i sekretara, ugovaranje i organiziranje sastanaka kojima rukovodi ministrica, pripremanje sjednica kolegija i provođenje njegovih zaključaka, prevođenje i lektorisanje pisanih materijala, kao i drugi poslovi po potrebi.

 

Šefica Kabineta: Anita Vlašić

Telefon: +387 33 254 160

E-mail: Anita.Vlasic@fmks.gov.ba; ured@fmks.gov.ba

 

Savjetnica ministrice za organizaciju i strateško planiranje u oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa: Emilija Pavićević

Telefon: +387 33 254 192

E-mail: Emilija.Pavicevic@fmks.gov.ba

 

Savjetnik ministrice za organizaciju i strateško planiranje u oblasti kulture: Damir Bunoza

Telefon: +387 33 254 150

E-mail: Damir.Bunoza@fmks.gov.ba

 

Viša stručna saradnica za odnose s javnošću – glasnogovornica: Merima Djerekarac

Telefon: + 387 33 254 108

E-mail: Merima.Djerekarac@fmks.gov.ba

 

Stručna saradnica – lektorica: Bjanka Alajbegović

Telefon: +387 33 254 154

E-mail: Bjanka.Alajbegovic@fmks.gov.ba

 

Tehnička sekretarica: Daniela Drežnjak

Telefon: +387 33 254 103

E-mail: Daniela.Dreznjak@fmks.gov.ba; ured@fmks.gov.ba

 

Vozač: Sanjin Zajković